Vakbarát verzió
2014. november 23.
 
 

Díjmentes készpénzfelvétel változásai

Figyelem! Jogszabályi rendelkezések alapján 2015. január 1-jétől változik a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségének feltételrendszere.
 
A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben, a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása által 2014. február 1-jétől díjmentes a havi két alkalommal, együttesen a 150.000,- Ft-ot meg nem haladó összegű készpénzfelvétel.
 
A kedvezményt a bankszámla-tulajdonosok nyilatkozatuk alapján, a Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (bankkártya) használatával illetve a bankkártyával nem rendelkező számlatulajdonosok bankpénztári készpénzkifizetés alkalmával érvényesíthetik.
 
A vonatkozó törvény 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a hatályba lépést követően a kedvezmény kizárólag készpénz-helyettesítő eszköz (bankkártya) használatával magyarországi bankjegykiadó automatánál történő készpénzfelvételi tranzakcióra alkalmazható.
 
Felhívjuk bankkártyával nem rendelkező lakossági fizetési számlatulajdonos ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben nyilatkozatukban Bankunk által vezetett számlájukat jelölték meg és a készpénzfelvételi kedvezményt 2015. január 1-jét követően is érvényesíteni kívánják, úgy – az előállítás időszükséglete miatt – mielőbb kezdeményezzék a bankkártya igénylést számlavezető fiókjukban.
 
A bankkártya szolgáltatás részleteiről, a választható bankkártyák típusáról és költségeiről tekintsék át Hirdetményünket, vagy érdeklődjenek ügyintézőinknél, akik teljes körű tájékoztatással állnak rendelkezésükre.
 

Nem lehet elég korán kezdeni!

Gyermekünk jóléte, jövőjének biztonsága, önállóságának támogatása családi céljaink közül a legfontosabbak. Gyermekeink számára az önálló életkezdés a családtól független saját lakással testesül meg leginkább, ennek finanszírozása azonban jelentős anyagi ráfordítást igényel, melyre hosszú távú megtakarítással lehet felkészülni.
 
A lakáscélok közös jellemzője, - legyen az lakásvásárlás, építés vagy felújítás -, hogy jelentős összegűek, melyek a családok havi jövedelmeiből nem finanszírozhatók. De havonta kisebb összegű, rendszeres megtakarítással megteremthető a fedezetet a nagyobb összegű és időben is ütemezett kiadások megvalósításához.
Gyermekünk lakáscéljának megvalósítására hosszabb idő áll rendelkezésünkre, de a cél megvalósítását nem lehet elég korán kezdeni.
 
Értékesítési partnerünk a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. már a legifjabbak lakáscéljainak megvalósításához is megoldást kínál. A bankfiókjainkban elérhető FundiMini Gyerekszámla termék a kisgyermekes családok számára olyan új lehetőséget kínál, mellyel a hosszú távú takarékoskodás lehetősége akár a gyermek születésétől megvalósítható.
A FundiMini Gyerekszámla megtakarítási programban két egymást követő lakásszámla megtakarítás szerződésszerű teljesítésével egymásra épülő kedvezmények vehetők igénybe.
 
A FundiMini Gyerekszámla akcióban a lakáselőtakarékosság általános előnyei – garantált hozam, állami támogatás, kedvező hitellehetőség, sokrétű felhasználhatóság – további egyedi kedvezményekkel egészülnek ki:
 
  • Hűségbónusz: A 8 és 10 évre kötött szerződésekre az állami támogatáson és kamatokon túl, bónuszként a szerződéses összeg 0,5 % is jóváírásra kerül a megadott feltételek teljesülése esetén, tovább növelve a számla hozamát.
  • Kamatprémium: A kiutalási feltételek elérésekor érvényben lévő Fundamenta termékek közül a legmagasabb betéti kamat és az első szerződés tarifa szerint betéti kamatának különbsége kerül a számla javára elszámolásra (a kamatprémium maximális összege legfeljebb az első szerződés szerződéses összegének 10%-a lehet).
  • Ajándék Fundimini – Okospersely: a mindennapok hasznos játékával a gyermek szórakozva tanulja meg a takarékoskodás alapjait.
 
Az akció részleteiről, feltételeiről és további megtakarítási lehetőségekről érdeklődjön Bankfiókjainkban, ahol munkatársaink teljes körű tájékoztatással állnak rendelkezésére.
 
 

Tulajdonosi nyilatkozatok megújítása

Jogszabályi változások miatt, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénynek (a továbbiakban: Pmt.) történő megfelelés érdekében a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleinknek meg kell újítaniuk a korábbiakban tett Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatukat.
 
Amennyiben a megújított tényleges tulajdonosi nyilatkozat 2014. december 29. napjáig nem áll rendelkezésünkre, Bankunk a törvény által előírt kötelező ügyfél-átvilágítási feladatokat 2014. december 31. határnapig nem tudja végrehajtani. A vonatkozó törvény által előírt kötelező ügyfél-átvilágítás elmaradása esetén Bankunk a Pmt. 42. § alapján köteles az érintett Ügyfél ügyleti megbízásainak teljesítését megtagadni, és a további megbízások teljesítését a nyilatkozat megtételétől függővé tenni. A pénzügyi szolgáltatók mellett a nyilatkozatok megújítására a Magyar Nemzeti Bank és a Bankszövetség közös közleményben szintén felhívta az érintett szervezeteket.
 
Az ügyleti megbízások zavartalan és folyamatos teljesíthetősége érdekében kérjük érintett Ügyfeleinket, hogy kitöltött nyilatkozataikat jutassák el Bankunkhoz, vagy számlavezető fiókjaikban személyesen járjanak el a megújítás érdekében.
 
 
 
   

Központ

Fiókok

ATM-eink

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt