Vakbarát verzió
2015. május 28.
 
 

Díjmentes készpénzfelvétel változásai

Figyelem! Jogszabályi rendelkezések alapján 2015. január 1-jétől változik a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségének feltételrendszere.
 
A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben, a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása által 2014. február 1-jétől díjmentes a havi két alkalommal, együttesen a 150.000,- Ft-ot meg nem haladó összegű készpénzfelvétel.
 
A kedvezményt a bankszámla-tulajdonosok nyilatkozatuk alapján, a Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (bankkártya) használatával illetve a bankkártyával nem rendelkező számlatulajdonosok bankpénztári készpénzkifizetés alkalmával érvényesíthetik.
 
A vonatkozó törvény 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a hatályba lépést követően a kedvezmény kizárólag készpénz-helyettesítő eszköz (bankkártya) használatával magyarországi bankjegykiadó automatánál történő készpénzfelvételi tranzakcióra alkalmazható.
 
Felhívjuk bankkártyával nem rendelkező lakossági fizetési számlatulajdonos ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben nyilatkozatukban Bankunk által vezetett számlájukat jelölték meg és a készpénzfelvételi kedvezményt 2015. január 1-jét követően is érvényesíteni kívánják, úgy – az előállítás időszükséglete miatt – mielőbb kezdeményezzék a bankkártya igénylést számlavezető fiókjukban.
 
A bankkártya szolgáltatás részleteiről, a választható bankkártyák típusáról és költségeiről tekintsék át Hirdetményünket, vagy érdeklődjenek ügyintézőinknél, akik teljes körű tájékoztatással állnak rendelkezésükre.
 

FATCA nyilatkozat

Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya 2014. február 4-én kormányközi megállapodást írt alá az országaink adóhatóságai közötti automatikus adatcsere és a FATCA rendelkezésekben meghatározott feladatok teljesítésének támogatására.
 
Az e megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény értelmében 2014. július 01-től minden magyarországi pénzügyi intézménynek olyan ügyfél azonosítási rendszert kell alkalmaznia, amely segítséget nyújt az ügyfelek érintettségének és az alkalmazandó adózási nyomtatványok meghatározásában. A megállapodás alapján továbbá a pénzügyi intézményeknek meglévő ügyfeleiket is át kell világítaniuk FATCA érintettség szempontjából, valamint 2015. június 30-tól a FATCA érintett ügyfelekről – évente – jelentést kell tennie a nemzeti adóhatóság (NAV) felé.
 
A Kinizsi Bank elkötelezett a FATCA szabályok betartása vonatkozásában.
Az együttműködő pénzügyi intézményi státusz megszerzéséhez szükséges regisztrációs kötelezettséget - a törvény által meghatározott határidőn belül – már teljesítettük, valamint 2014. július 1-jét követően új ügyféllel létesített első szerződéses kapcsolat keretén belül a nyilatkozattételi elvárást is alkalmazzuk.
Az első adatszolgáltatási kötelezettség határidőben (2015.06.30.) történő teljesítéséhez azonban valamennyi ügyfelünk vonatkozásában el kell végeznünk az érintettség vizsgálatát: minden 2014.07.01-jét megelőzően szerződött lakossági és vállalati ügyfelünket is nyilatkoztatni szükséges érintettségéről.
 
A nyilatkozattételhez szükséges nyomtatvány, valamint a kapcsolódó tájékoztató és kitöltési útmutató bankfiókjainkban elérhető és honlapunkon megtalálható: az alább felsorolt linkek használatával közvetlenül is elérhetők!
 
Kérjük, hogy azon ügyfeleink, akik érintettségükre vonatkozó nyilatkozatot bankfiókjainkban bonyolított tranzakcióik során még nem tettek, a honlapunkon elérhető nyomtatvány kitöltésével és számlavezető fiókhoz történő eljuttatásával segítség Bankunk korrekt adatszolgáltatását.
 
Figyelem!
Amennyiben az érintettségre vonatkozó pontos információ az adatszolgáltatás teljesítésének esedékességekor nem áll a pénzügyi intézmény rendelkezésére, akkor FATCA érintettséget kell vélelmezni, azaz a nyilatkozattételt elmulasztó ügyfelekre vonatkozóan adatszolgáltatást kell teljesíteni.
Amennyiben a nyilatkozat adatai alapján az érintettség válik vélelmezhetővé (a nyilatkozat valamely kérdésére adott „IGEN” válasz esetén), akkor az adózásra vonatkozóan további nyilatkozattétel is szükséges. Az ilyen esetben használandó nyilatkozatminták bankfiókjainkban állnak rendelkezésre, kérjük, ilyen esetben szíveskedjenek feltétlenül felkeresni a számlavezető fiókot.
 
Kapcsolódó dokumentumok

Elszámolási és forintosítási információk

KÖZZÉTÉTELEK:
Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről:
Kérelem és nyomtatvány minták:
 
         Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány           minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetősége az alábbi:
 
 
   

Központ

Fiókok

ATM-eink

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt