Vakbarát verzió
2015. március 2.
 
 

Díjmentes készpénzfelvétel változásai

Figyelem! Jogszabályi rendelkezések alapján 2015. január 1-jétől változik a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségének feltételrendszere.
 
A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben, a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása által 2014. február 1-jétől díjmentes a havi két alkalommal, együttesen a 150.000,- Ft-ot meg nem haladó összegű készpénzfelvétel.
 
A kedvezményt a bankszámla-tulajdonosok nyilatkozatuk alapján, a Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (bankkártya) használatával illetve a bankkártyával nem rendelkező számlatulajdonosok bankpénztári készpénzkifizetés alkalmával érvényesíthetik.
 
A vonatkozó törvény 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a hatályba lépést követően a kedvezmény kizárólag készpénz-helyettesítő eszköz (bankkártya) használatával magyarországi bankjegykiadó automatánál történő készpénzfelvételi tranzakcióra alkalmazható.
 
Felhívjuk bankkártyával nem rendelkező lakossági fizetési számlatulajdonos ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben nyilatkozatukban Bankunk által vezetett számlájukat jelölték meg és a készpénzfelvételi kedvezményt 2015. január 1-jét követően is érvényesíteni kívánják, úgy – az előállítás időszükséglete miatt – mielőbb kezdeményezzék a bankkártya igénylést számlavezető fiókjukban.
 
A bankkártya szolgáltatás részleteiről, a választható bankkártyák típusáról és költségeiről tekintsék át Hirdetményünket, vagy érdeklődjenek ügyintézőinknél, akik teljes körű tájékoztatással állnak rendelkezésükre.
 

Tulajdonosi nyilatkozatok megújítása

Jogszabályi változások miatt, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénynek (a továbbiakban: Pmt.) történő megfelelés érdekében a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleinknek meg kell újítaniuk a korábbiakban tett Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatukat.
 
Amennyiben a megújított tényleges tulajdonosi nyilatkozat 2014. december 29. napjáig nem áll rendelkezésünkre, Bankunk a törvény által előírt kötelező ügyfél-átvilágítási feladatokat 2014. december 31. határnapig nem tudja végrehajtani. A vonatkozó törvény által előírt kötelező ügyfél-átvilágítás elmaradása esetén Bankunk a Pmt. 42. § alapján köteles az érintett Ügyfél ügyleti megbízásainak teljesítését megtagadni, és a további megbízások teljesítését a nyilatkozat megtételétől függővé tenni.
 
Az ügyleti megbízások zavartalan és folyamatos teljesíthetősége érdekében kérjük érintett Ügyfeleinket, hogy kitöltött nyilatkozataikat jutassák el Bankunkhoz, vagy számlavezető fiókjaikban személyesen járjanak el a megújítás érdekében.
 
Bankunk jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a 2014.12.31-ig Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatuk megújítását elmulasztó jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleink bankkártya és Netbank szolgáltatás igénybevételével történő forgalmazása is korlátozásra kerül!
 
 
 
   

Központ

Fiókok

ATM-eink

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt