Vakbarát verzió
2018. április 26.
 
 
penzugyi_beszamolo.jpg
Bankról
Pénzügyi beszámoló Nyomtatás
A 2015. évet a Kinizsi Bank Zrt. 31 milliárd Ft mérlegfőösszeggel zárta, megőrizve ezzel a régióban megszerzett piaci részesedését.
 
Hitelállományunk 10 milliárd, betétállományunk pedig 25,1 milliárd Ft. A tartósan kedvezőtlen makrogazdasági változások, valamint a bizonytalan gazdasági és jogi környezet üzleti döntéseket alapvetően befolyásoló együttes hatása a mérlegfőösszeg növekedési tendencia megtorpanásában szemléletesen érvényesült. A lakossági ügyfélszámlák száma év végére megközelítette a 10.050 darabot, míg a vállalkozói pénzforgalmi számlák száma közel 4.000 darab volt. A számla darabszámok alakulásában - a közvetetten jogszabályok által is indukált - felelős és költségérzékeny ügyfélmagatartás érhető tetten, melynek hatására jelentős, a számlahasználati jellemzőkhöz igazított racionalizálás következett be.
Ügyfeleink körében még ma is elsőrendű kérdés a megbízhatóság, a közvetlen személyes kapcsolat, amelyek kézzel fogható előnyt jelentenek számukra a nagyobb kereskedelmi bankokkal szemben.
  
Elektronikus szolgáltatásaink továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek. A NetB@nk és a Home Banking szolgáltatásainkat használó ügyfeleink száma 2015. december 31-én több mint 9.500 volt. Az elektronikus csatornák használatával bonyolított számlaforgalom tovább emelkedett, és banki szinten meghaladta a teljes forgalom közel 92 %-át.
 
Eszközök
 
eszk_2016_web.jpg
 
Hitel
 
Az eszközoldal több mint 31 százalékát az ügyfelekkel szembeni követelések, a hitelek adják. Az előző év végi állapothoz képest – jellemzően a továbbra is elhalasztott beruházások okán – a vállalkozói hitelállomány mérséklődött. Hasonlóan alakult a lakossági hitel állomány is, az Átváltó-hitellel rendelkező, megbízható, prémium ügyfélkörben jellemzővé váló előtörlesztések következményeként. A két ok eltérő súlyú érvényesülésével kis mértékben módosult a vállalati és lakossági hitelek megoszlása. A bruttó hitelállomány összetételét és változását az alábbi táblázat mutatja:
 
 hitel_2016_web.jpg
 
 
 
Sikeresen növekedett a biztonságra és tervezhetőségre törekvő, hitelképes lakossági ügyfelek száma.
 
A prudens működés megteremtésének eredménye képpen a 10 milliárd Ft összegű bruttó hitelállomány után 2015. évben jelentősen kevesebb, 463 millió Ft értékvesztést mutatunk ki könyveinkben, mely a nehéz gazdasági környezetben is lehetővé teszi Bankunk biztonságos működését.
 
Állampapír, hitelintézetekkel szembeni követelés
 
Az eszköz oldal 29 százalékát az értékpapírok állománya adja 8.964 millió Ft értékben.
 
2015. december 31-én 1.185 millió Ft a forgatási célú, és 7.779 millió Ft a befektetési célú értékpapírok értéke.
 
Az eszköz oldal 30 százalékát bankközi lekötött betétek jelentik 9.211 millió Ft értékben.
 
Egyebek
 
705 millió Ft értékben eszközöltünk befektetéseket különböző vagyoni érdekeltségekbe. Ezek között szerepelnek a Kinizsi Csoporthoz tartozó egyéb társaságok is, amelyek fő feladata a Kinizsi Bank kiszolgálása, működésének támogatása. Többek között ide tartozik az ingatlankezelés, marketing tanácsadás, előzetes piackutatások és minden olyan tevékenység, amellyel a Bank piacképes, minden igényt kielégítő termékkel gyorsan és megbízhatóan állhat ügyfelei, partnerei rendelkezésére.
 
1.525 millió Ft összegű immateriális és tárgyi eszköz szerepel a mérlegünkben, amelyek között ingatlanaink, műszaki eszközeink és egyéb berendezési, felszerelési tárgyaink találhatóak. Készleteink kimutatott értéke 684 millió Ft, amelynek nagy részét a hitelezés során a követelések fejében átvett vagyontárgyak értéke adja.
 
Egyéb követeléseink, aktív időbeli elhatárolásaink összege 322 millió Ft.
 
Forrás
 
 
Betét
 
2015. december 31-én a forrás oldal több, mint 81 százalékát az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek, a betétállomány adja 25.187 millió Ft értékben. Az ügyfélbetétek - a korábbi években jellemző kereskedelmi banki kamatverseny és a tartós és folyamatos alapkamat csökkenés okán - 2015. évben mérséklődtek. Új „versenytársként” lépett piacra az állam, a versenyképes – esetenként piaci szint feletti – hozamot kínáló állampapírokkal. A betétállomány összetételét és változását az alábbi táblázat szemlélteti:
 
 
 betet_2016_web.jpg
 
Saját tőke
 
Hitelintézetünk saját tőkéje 2015. év végén 2.500 millió Ft volt. Nem elhanyagolható tény, hogy tulajdonosi tőkeemelésre ebben az időszakban sem volt szükség.
 
Egyebek
 
A mérleg forrásoldalán 2,58 milliárd Ft értékben mutatunk ki kötelezettséget hitelintézetekkel szemben, amely főként bankközi betétekből adódik, de itt tartjuk nyilván a különböző támogatott, refinanszírozott hiteleink forrását is.
 
A fentieken túl Bankunk a mérleg forrásoldalán mutat ki 93 millió Ft összegű passzív időbeli elhatárolást és 489 millió Ft összegű egyéb kötelezettséget.
 
Céltartalék összege 106 millió Ft.
  
Eredménykimutatás
  
Bankunk kamatbevétele 2015. évben 992 millió Ft volt. Kamatráfordításaink 2015. évben 224 millió Ft-ot tettek ki. A kamatráfordítások címén történő kifizetéseket sikerrel ellensúlyozták a hitelkihelyezések kamatbevételei, így kamatkülönbözetként 2015. évben 768 millió Ft-tal számolhattunk.
 
2015. évben jutalék bevételeink 899 millió Ft-ot tettek ki. Működési költségünk 1.070 millió Ft volt, amely 99 millió Ft-tal csökkent 2014. évhez képest.
2015. évben értékvesztés és céltartalék állomány csökkenése 63 millió Ft összegben történt.
 
Bankunk életében a 2015. év kihívásokkal teli év volt. Az egyre nehezedő gazdasági körülmények, a folyamatosan változó jogszabályi környezet nemcsak ügyfeleink részére, de számunkra is rendszeresen új kihívásokat és követelményeket támasztottak. Az elvárásokhoz történő alkalmazkodással, a változásokra való rugalmas és gyors reagálással sikerült ügyfeleink elvárásainak megfelelnünk, megőrizve ezzel Bankunk megbízhatóságát.
 
Terveink
 
A korábbi évek sikeres gazdálkodásának tapasztalatai alapján a 2016. üzleti évre is azonos stratégiai célok kerültek megfogalmazásra: a stabil és eredményes működés fenntartása. A változatlan stratégia azonban az egyre alakuló, jelentősen változó makro- és mikrogazdasági környezet mellett üzleti célkitűzéseink módosulását eredményezik. Az eredményesség fenntartásának elsődleges célja már nem kötelezően párosul az intézmény szintű növekedés elvárásával.
  
A 2016. évi üzleti terveink meghatározásánál figyelembe vettük az egyes területeken még mindig érvényesülő válság kedvezőtlen hatásait, bizonyos szegmensekben megjelenő pozitív változásokat, mindezen gazdasági körülmények ügyfélkörünkre gyakorolt hatását, a pénzintézetek közötti fokozódó versenyt, a pénzügyi szolgáltatások piacán tapasztalható átrendeződést, valamint a gyorsan változó jogszabályi környezet ismerté vált prognózisait is.
 
2016. évi üzleti tervünkben 31 milliárd Ft mérlegfőösszeg mellett, közel 25,3 milliárd Ft betét és 10,3 milliárd Ft-os hitelállomány elérésével kívánjuk biztosítani. Terveinkben a hitelpiac aktuális jellemzőit, a várható központi intézkedések tevékenységünket, eredményességünket befolyásoló hatásait is számszerűsítettük. A 2016. üzleti évben a lakossági ügyfelek körében tapasztalható hitelfelvételi hajlandóság és pénzügyi terhelhetőség alapján a lakossági hitelállomány bővülésére nem számítunk. Az állományi bővülés vállalkozói szegmensben a központi intézkedések által irányítottan egyes speciális hiteltermékekre vonatkozó igényként generálódhat. De a vállalkozásoknál tapasztalható fizetőképesség romlás következtében ebben az ügyfélkörben is csak körültekintő hitelezést folytatva, a minősített állomány bővülése nélkül szükséges növekedni.
 
Megtakarítások tekintetében a hitelezési aktivitás által megkövetelt, a prudens működést változatlanul biztosító állomány fenntartására törekszünk, melyet Bankunk forrásainak hagyományosan kedvező és stabil összetétele tesz lehetővé. Figyelembe véve az aktuális lehetőségeket és változó ügyféligényeket, akciókkal, kampányokkal kívánjuk termékeink népszerűségét növelni a számlavezetés és betételhelyezés területén.
 
Termékpalettánkat a változó ügyféligényekhez, a piaci jellemzőkhöz folyamatosan igazítjuk. 2016. évben is törekszünk partnereinkkel fennálló együttműködéseink szélesítésére, ezért új termékeiket mi is elérhetővé tesszük ügyfeleink részére. Hitelezési aktivitásunk növelésében is számítunk partnereinkre, hogy kedvező kondíciójú forrásokkal tudjunk hozzájárulni ügyfeleink hosszú távú céljainak megvalósításához.
 
Több éve folyamatosan ismertetjük meg ügyfeleinket befektetési szolgáltatások keretében elérhető termékekkel. Ezt a sikeres tevékenységet folytatva a bővülő termékpaletta és a szakszerű kiszolgálás biztosítja elégedett ügyfeleink számának további emelkedését.
 
Tervszámaink elérése Bankunk valamennyi dolgozója számára nagy kihívást jelent, ezek teljesítése nagy odafigyeléssel, összpontosított munkával és jó csapattal érhető csak el. Biztos alapokon nyugvó működésünk záloga, fejlődésünk motorja természetesen a már meglévő, stabil ügyfélkörünk valamint rugalmasságunkat és megbízhatóságunkat előnyben részesítő leendő partnereink.
 
Kapcsolódó dokumentumok
 
back
Vissza a főoldalra Vissza Lap tetejére
 
   

Központ

Fiókok

ATM-eink

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt